Moje záliby


Máte také nÄ›jaké záliby a nebo hobby? Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› by mÄ›l každý ÄlovÄ›k mít nÄ›jakou zálibu, protože když ÄlovÄ›k nebude mít nÄ›jakou zálibu, tak to potom dopadne opravdu hodnÄ› Å¡patnÄ›. ÄŒlovÄ›k potom také může trpÄ›t depresemi a nebo dokonce také syndromem vyhoÅ™ení. A víte, kdy můžete trpÄ›t syndromem vyhoÅ™ení? JednoznaÄnÄ› v zamÄ›stnání, protože když tÅ™eba budete dÄ›lat nÄ›jaké zamÄ›stnání a nebude vás bavit a nebo tam budete stále ve stresu, tak potom také můžete trpÄ›t syndromem vyhoÅ™ení a Å™eknu vám, že to není vůbec jednoduché.

U kreativních vÄ›cí si odpoÄinete.

Je to opravdu hodnÄ› nároÄné a složité a léÄba může trvat klidnÄ› i půl roku. Proto je nejlepší, když lidé si najdou své záliby nÄ›jaké své hobby, které budou provozovat, aby se uklidnili, aby si proÄistili hlavu a aby nemysleli na nic Å¡patného a nemÄ›li negativní myÅ¡lenky. Moje hobby například je sport a to hlavnÄ› cyklistika. Cyklistika mÄ› baví už od mých asi osmi let. A už jako devítiletá holka jsem také zkouÅ¡ela jezdit závody na kole. Byly to dÄ›tské závody na kole.

Záliby a hobby můžete mít jakékoliv.

Cyklistika byla opravdu můj první sport, který jsem dokázala dÄ›lat opravdu perfektnÄ›. ChtÄ›la jsem dÄ›lat další sporty, ale rodiÄe bohužel nemÄ›li tolik penÄ›z, aby mi platili další sporty. Pokud i vy máte nÄ›jaké hobby, co se týÄe sportu, tak to je jedinÄ› dobÅ™e, protože lidé, když budou sportovat, tak vlastnÄ› budou sportovat jenom pro sebe. Budou se cítit lépe a vlastnÄ› se budou také soustÅ™edit na své sportovní výkony. A myslím si, že když lidé budou mít úspÄ›ch ve sportu a budou myslet na své pozitivní sportovní výkony tak to je uklidní, proto jsou hobby a další koníÄky opravdu hodnÄ› důležité. Pokud máte jiný životní styl, kdy tÅ™eba vůbec nesportujete a nebo nemáte žádné hobby, tak je to smutné. Myslím si, že když se tÅ™eba pÅ™ihlásíte do nÄ›jaké skupiny, která má různé zábavy a nebo hobby, tak si myslím, že si urÄitÄ› také nÄ›co vyberete.